İLK YARDIM EĞİTİMİ

İlk Yardım sertifikası için eğitim zamanını firmaların istediği gün ve saatlere göre ayarlıyoruz. İlk yardım eğitimleri İstanbul İl Sağlık müdürlüğünün onayladığı eğitimenler tarafından verilmektedir.

İlk Yardım Eğitimlerin içeriği:

1) İlk yardım eğitimi için: Bu eğitimin içeriği toplam 16 saat olup eğitim müfredatı şu şekildedir; genel ilk yardım bilgileri, temel yaşam desteği ve havayolu tıkanıklığında ilkyardım, bilinç bozukluklarında ilkyardım, kanamalar, şok ve göğüs ağrısında ilkyardım, yaralanmalarda ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım, kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım, acil taşıma teknikleri, böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilkyardım, zehirlenmelerde ilkyardım, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım, göz, kulak, buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım konularıdır.

  1. b) Temel yaşam desteği eğitimi için; (2 saat) erişkinde temel yaşam desteği, çocuklarda temel yaşam desteği, bebeklerde temel yaşam desteği konularıdır.
  2. c) OED eğitimi için; (2 saat) OED tanıtımı, otomatik eksternal defibrilatörün kullanıldığı durumlar ve otomatik eksternal defibrilatör uygulaması konularıdır.

ç) Afetlerde ilkyardım eğitimi için; (4 saat) genel ilkyardım bilgileri, temel yaşam desteği, kanamalarda ilkyardım, kırık-çıkık-burkulmalarda ilkyardım ve acil taşıma teknikleri konularıdır.

  1. d) İlkyardım eğitici eğitimi için; ilkyardım konularına ilaveten; yetişkin eğitimi, iletişim becerisi, olumlu eğitim ortamı oluşturma, beceri eğitimi, sunum becerisi, küçük grup çalışması, gösterim becerisi, eğitimde yetiştiricilik, görsel-işitsel araçları hazırlama ve kullanım, yeterliliğe dayalı değerlendirme araçları konularıdır.
  2. e) İlkyardım eğitimci eğitmeni için; eğitim programı oluşturma süreci, eğitimde ihtiyaç belirleme, eğitim içeriği analizi, eğitim kurs modelinin oluşturulması konularıdır.

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında İlk Yardım Sertifikası;

  1. a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
  2. b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
  3. c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

bulundurması zorunludur.

AMACIMIZ

İlkyardım eğitiminin amacını, yalnızca kanuni olarak yerine getirilmesi gereken bir sertifika programı olarak algılamak son derece yanlıştır.

Eğitim alan ve bu eğitim programında başarılı olan bir kursiyerin hayatının geri kalan kısmında iş yerindeki arkadaşları dahil aile fertlerine ve arkadaşlarına da bir gün hayati derecede önemli olan müdahalede bulunması gerekebilir. Bunlar yaşanan örneklerle sabittir.

Sonuç olarak ilk yardım eğitimleri sertifika programlarını başarıyla tamamlayan kursiyerler, sağlık bakanlığı onaylı ilkyardım sertifikası elde etmekle birlikte ömür boyu yaşamının her anında çevresindeki kişilere bilinçli bir müdahaleyi yapabilecek düzeye gelmektedir.

Eğitim günleri hakkında: her hafta sonu kursumuzda ilk yardım kursu eğitimleri düzenlenmektedir. Kurumsal olarak on kişi ve üzeri başvuru yapan işletmelerin kendi yerlerinde eğitim verilmektedir. Ayrıca bireysel katılımcılar ilk yardım eğitimlerini kursumuza gelerek alabilme imkanına sahiptirler.

İlk yardım sertifikası geçerlilik süresi üç yıl olup, sürenin dolmasına bir ay kala Yeni Ümit İlk Yardım eğitim merkezine gelerek ilk yardım sertifikası güncelleme eğitimi alabilirsiniz. İlk yardım sertifikası güncelleme eğitim süresi eğitimin yüzde ellisi kadardır.